Facebook

by asfaleies autokiniton

 

Ewaluacja jest grupą  narzędzi do pozyskiwania informacji mających wspomagać proces decyzyjny i budować współodpowiedzialność za osiąganie rezultatów pracy, nie oferuje natomiast gotowych rozwiązań czy sposobów postępowania.


Ewaluacja wewnętrzna w szkole  powinna być elementem codziennej praktyki szkolnej i dostarczać informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje odnośnie do swojej pracy oraz działalności całej placówki.

 

 W naszej szkole przeprowadzono badania w następujących zakresach:

Respektowanie norm społecznych -  raport z ewaluacji (pdf) oraz prezentacja wyników (pdf)

 

 

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com