Facebook

by asfaleies autokiniton

Gimnazjum nr 77 powstało w sierpniu 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowj nr 162. Uczęszczają do niego uczniowie z 57 obwodów szkolnych - głównie: Bielan, Żoliborza, Bemowa, Pragi, Śródmieścia.

Od pierwszego roku istnienia szkoły tworzymy tradycję szkoły, której elementami są:

 • Indeksy z emblematem Ignacego Domeyki
 • Mundurki jako strój galowy
 • Obozy integracyjne klas pierwszych
 • Obchody dnia gimnazjalisty
 • Obozy naukowe
 • Coroczna akcja „Domeyko dzieciom” (we współpracy z liceum)

Co roku tworzone są 4 oddziały w tym 3 autorskie, w których o jedno miejsce ubiega się 4 -5 uczniów. Klasy liczą po 26 osób. Wszyscy uczniowie uczą się informatyki i j.angielskiego co najmniej 2 godziny tygodniowo, w 15 osobowych grupach.

Prowadzonych jest wiele różnego typu zajęć pozalekcyjnych:

 • Koła przedmiotowe
 • Chór
 • Warsztaty teatralne i recytatorskie
 • Koła ekologiczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Warsztaty dziennikarskie i filmowe
 • Zajęcia sportowe i rekreacyjne

W szkole poza godzinami obowiązkowymi zorganizowane są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i informatyki. Odpłatność odpowiednio wynosi:

 • j. angielski przy 1 godz. w tygodniu - 37 zł/miesiąc
 • informatyka przy 1 godz. w tygodniu - 28 zł/miesiąc

Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczno - wychowawczy. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Młodzież wykazuje dużą aktywność intelektualną i motywację do nauki (śednia gimnazjum wynosi ponad 4,5) oraz wysoką kulturę osobistą. Ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywa Samorząd Uczniowski organizujący wiele imprez dla uczniów oraz Rada Rodziców wspierająca placówkę organizacyjnie i finansowo.

Największe osiągnięcia Gimnazjum nr 77 to:

 • W roku szkolnym 2007-2008 mieliśmy 11 laureatów konkursów przedmiotowych, co dało naszej szkole I miejsce na Mazowszu.
 • Jedne z najlepszych w Warszawie i województwie wyniki egzaminów gimnazjalnych (wliczając wyniki klas rejonowych)
 • Ponad 90 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych wśród uczniów naszego gimnazjum
 • Kilkakrotnie więcej laureatów różnego rodzaju konkursów, w tym międzynarodowych i ogólnopolskich
 • Uzyskanie przez wielu uczniów (głównie klas trzecich) certyfikatów I i II stopnia z języka angielskiego i niemieckiego
 • Liczne sukcesy artystyczne (m.in. chóru szkolnego) i sportowe

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com