Rekrutacja

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:

Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020:

  •   IA i IB – klasy z rozszerzeniem  z matematyki, fizyki i j. angielskiego
  •   IC – klasa z rozszerzeniem z matematyki, geografii i j. angielskiego
  •   ID – klasa z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii
  •  IE – klasa z rozszerzeniem z matematyki, j. angielskiego i geografii dodatkowo z elementami  lingwistycznymi  j. niemieckiego

II. REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

  •   IA i IB – klasy z rozszerzeniem  z matematyki, fizyki i j. angielskiego
  •   IC – klasa z rozszerzeniem z matematyki, geografii i j. angielskiego
  •   ID – klasa z rozszerzeniem z matematyki, biologii i chemii
  •   IE – klasa z rozszerzeniem z matematyki, j. angielskiego i j. niemieckiego