Facebook

by asfaleies autokiniton

Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co człowiek robi z tym, co mu się przytrafia … ( A. Huxley)

 

W Zespole Szkół Nr 51 opiekę pedagogiczno-psychologiczną pełnią :

Patrycja Stelmach - pedagog szkolny
Aleksandra Wakuła - psycholog szkolny

Sprawdź godziny urzędowania

Nasz gabinet mieści się na 1 piętrze gmachu szkolnego (vis a vis schodów). W tym miejscu dobrze się zatrzymać i dać sobie trochę czasu na spojrzenie w siebie. Praca jest naszą pasją dlatego wykonujemy ją z zaangażowaniem.

Przydatne linki:

http://www.poradnia-nr3.pl/
http://www.opsbielany.waw.pl/
http://www.ops-zoliborz.waw.pl/

 

„Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku...” (przysłowie tybetańskie)

 POMOC MATERIALNA 

UWAGA: termin składania wniosków w szkole upływa dnia 14 września 2017  godz. 15.00

Dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2017/2018 – „wyprawka szkolna”
UWAGA: termin składania wniosków w szkole upływa dnia 11 września 2017 
Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
przyznawane są najwybitniejszym uczniom na pisemny wniosek wychowawcy klasy. Przyznanie stypendium oraz jego wysokość uzależnione są od takich zmiennych jak: wysokość średniej ocen, punkty za udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach i turniejach sportowych różnego szczebla itp. Stypendia wypłacane są jednorazowo na koniec roku szkolnego. Do odbioru stypendium upoważniony jest nagrodzony uczeń (na podstawie legitymacji szkolnej) oraz jego rodzic/opiekun prawny (na podstawie dowodu osobistego).
 
Wszystkie osoby, które chcą ubiegać się o uzyskanie pomocy materialnej prosimy o kontakt
z pedagogiem szkolnym, p. Patrycją Stelmach: telefon: (022) 864-08-91 wew. 108, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Zapraszamy również do odwiedzenia serwisu stanowiącego bazę aktualnych ofert stypendialnych. www.mojestypendium.pl
 

 DORADZTWO ZAWODOWE


Osoby zainteresowane planowaniem swojej dalszej ścieżki edukacyjnej oraz kariery zawodowej (ciekawe poznania swoich predyspozycji zawodowych w kontekście zainteresowań i umiejętności) zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym, p. Patrycją Stelmach.
 

OCHRONY OKOŁOEGZAMINACYJNE czytaj dokument pdf

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

W przygotowaniu ...

 

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:50 - 09:35

3 lekcja - 09:45 - 10:30

4 lekcja - 10:40 - 11:25

5 lekcja - 11:35 - 12:20

6 lekcja - 12:40 - 13:25

7 lekcja - 13:45 - 14:30

8 lekcja - 14:35 - 15:20

Joomla Template by Joomla51.com