Facebook

by asfaleies autokiniton

 

 

 

Towarzystwo Szkół Twórczych – oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim. Został zintegrowany na począku lat 80. przez Danutę  Nakoneczną wokól jej autorskiej szkoły, LX LO w Warszawie, współtworzony w 1983 roku przez 11 liceów z całej Polski. Jako stowarzyszenie TST  zostało oficjalnie zarejestrowane w Warszawie w grudniu 1989. Obecnie przewodniczącym towarzystwa jest Włodzimierz Sacewicz -  Dyrektor ZS Nr 51 im. I. Domeyki w Warszawie.

Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych. Z przyznawanych co roku medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, uczniowie stowarzyszonych szkół otrzymują oko?o 60% nagród. Głównym celem działalności TST jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania.

TST współpracuje też z powstałymi później Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich. Wspólnie stworzyły Federację Stowarzyszeń.Przy Towarzystwie Szkół Twórczych działają według własnych statutów: Rada Rodziców i Rada Uczniowska.

Celem TST jest m.in.:

Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych. Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela.

Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:

  1. Tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,
  2. Wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. Otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się,
  4. Wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnionych,
  5. Gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.

 

Więcej szczegółów na oficjalnej stronie TST - kliknij tu

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com