Specjaliści

Opiekę specjalistyczną nad uczniami i ich rodzinami sprawują:

•       Anna Dragan – Zawisza psycholog szkolny

Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 10.30-15.30
Środa 8.00-13.00
Czwartek 8.00-13.30
Piątek 8.00-11.30

•       Edyta Zglińska  pedagog szkolny

Poniedziałek 8.00-13.00
Wtorek 9.30-14.00
Środa 10.30-12.30
Czwartek 9.00-14.30
Piątek 10.30-11.30

•       Paulina Dąbrowska  – pedagog specjalny

Poniedziałek 8.30-11.30
Wtorek  8.00-15.30
Środa   11.00 -15.30
Czwartek 8.30 – 11.30
Piątek  12.30 – 14.30

•       Paulina Dąbrowska – doradztwo zawodowe

Środa 10.00-11.00
Piątek  14.30-15.30

Z pedagogiem i psychologiem można kontaktować się osobiście (pokój na I piętrze na wprost schodów) oraz telefonicznie: 22 864-08-91 wew. 108 lub poprzez email: pedagog@domeyko.edu.pl

Psycholog współpracujący ze szkołą – Pani Małgorzata Szewczyk-Dubiel. Adres poradni: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną) tel./fax: 22 839-48-67