Specjaliści

Opiekę psychologiczną nad uczniami i ich rodzinami sprawuje:

•       Edyta Zglińska  – pedagog szkolny

Poniedziałek 8.30-9.30
Wtorek 9.00-14.00
Środa 11.30-15.00
Czwartek 10.00-15.00
Piątek 8.30-12.00

•       Paulina Dąbrowska  – pedagog specjalny

Poniedziałek 8.30-12.00
Wtorek  8.30-15.30
Środa   10.00 -15.30
Czwartek 9.00 – 11.00
Piątek  9.00 – 11.00

•      Marzenna Chadryś – doradztwo zawodowe

Z pedagogiem i psychologiem można kontaktować się osobiście (pokój na I piętrze na wprost schodów) oraz telefonicznie: 22 864-08-91 wew. 108 i email: pedagog@domeyko.edu.pl

Psycholog współpracujący ze szkołą – Pani Małgorzata Szewczyk-Dubiel. Adres poradni: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa (wejście od ul. Bitwy pod Rokitną) tel./fax: 22 839-48-67