Specjaliści

Opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami i ich rodzinami sprawują w CXXII LO:

Anna Dragan-Zawisza – psycholog szkolny
Edyta Zglińska – pedagog szkolny
Paulina Dąbrowska – doradztwo zawodowe


Z pedagogiem i psychologiem można kontaktować się osobiście (pokój na I piętrze na wprost schodów) oraz telefonicznie: (022) 864-08-91 wew. 108 i mailowo: pedagog@domeyko.edu.pl
Szkolny Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny zaprasza rodziców na indywidualne konsultacje podczas wszystkich zebrań dla rodziców i dni otwartych, a także w innych dogodnych terminach (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym).

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odbywają się liczne warsztaty z zakresu profilaktyki, pracy z emocjami, radzenia sobie ze stresem, metod skutecznego uczenia się itp. Szczegółowe informacje na temat planowanych zajęć pojawiać się będą sukcesywnie na stronie szkoły, w dzienniku elektronicznym oraz w gablocie na I piętrze.

font
Contrast