RODO

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), szkoła ma obowiązek przekazać uczniom i ich rodzicom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane naszych uczniów przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i dla zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez użytkowanie systemu monitoringu wizyjnego, a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów jest
CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki przy ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, również do ich usunięcia.

Inspektorem danych osobowych w naszej szkole jest Pan Michał Gasiński iodo@dbfobielany.waw.pl