Charakterystyka

CXXII Liceum Ogólnokształcące powstało w 2002 roku na bazie gimnazjum nr 77, wraz z którym tworzy Zespół Szkół nr 51. Uczęszczają do niego uczniowie całej Warszawy i okolic.

Ważnymi elementami tradycji szkoły są:

 • Indeksy z emblematem Ignacego Domeyki
 • Mundurki jako strój galowy
 • Obozy integracyjne klas pierwszych
 • Obozy naukowe dla klas maturalnych
 • Studniówka i połowinki

Co roku tworzone są klasy I z rozszerzoną matematyką oraz innymi przedmiotami. Klasy liczą po ok. 30 osób. Wszyscy uczniowie od klasy drugiej uczęszczają na fakultety z języka polskiego, języków obcych oraz przedmiotów wybranych do zdawania na maturze.

Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczno – wychowawczy. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Młodzież wykazuje dużą aktywność intelektualną i motywację do nauki, co owocuje dobrymi wynikami matur (100 % zdawalności) oraz przyjęciem na wybrane kierunki studiów w uczelniach państwowych Politechnika, SGH, SGGW, UW).

Naszych licealistów cechuje wysoka kultura osobista, otwartość, tolerancja i chęć niesienia pomocy innym. Ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywa Samorząd Uczniowski organizujący wiele imprez dla uczniów oraz Rada Rodziców wspierająca placówkę organizacyjnie i finansowo.

31 stycznia 2009 Liceum Ogólnokształcące Nr CXXII otrzymało dyplom Politechniki Warszawskiej za przygotowanie najlepszych studentów.Na  Politechnice Warszawskiej współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych.  

Sukcesy osiąga placówka dzięki dobrej bazie dydaktyczno – socjalnej, na którą składają się:

 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe: fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe
 • 3 nowoczesne pracownie komputerowe
 • Skomputeryzowana biblioteka z dostępem do Internetu, drukarki i kserografu
 • Nowoczesny kompleks sportowy z halą, boiskami, salą fitness, siłownią
 • Stołówka i sklepik szkolny
 • Klub młodzieżowy z salą bilardową.

Szkoła zapewnia uczniom fachową opiekę i bezpieczeństwo (potwierdzane przez badania POST). Na stałe zatrudniamy:

 • Zespół pedagogiczno – psychologiczny (psycholog, pedagog, logopeda),
 • Lekarzy pediatrów i pielęgniarkę przyjmujących w dobrze wyposażonych gabinetach,
 • Ochronę sprawdzonej firmy,
 • Monitoring wizyjny.