Ubezpieczenie młodzieży

Warszawski program NNW M.St.Warszawy dotyczy ubezpieczenia dzieci i młodzieży w formie elektronicznej. Oferowane ubezpieczenie dedykowane jest dla uczniów uczęszczających do warszawskich szkól i przedszkoli. Warszawski Program NNW to 8 wariantów do wyboru, które cechuje wysoka suma ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony.

O przystąpieniu do Warszawskiego Programu NNW decydują wyłącznie rodzice bądź prawni opiekunowie dzieci. Podkreślamy, że przystąpienie jest dobrowolne.