Szkoła z klimatem

„Żyjąc być użytecznym dla innych, inaczej bowiem nie żyć.”

Powyższe słowa zobowiązują i są wciąż aktualne mimo, iż Ignacy Domeyko żył w zupełnie innych czasach. W czasach bez smogu, wszechobecnego plastiku i gwałtownych zmian klimatycznych. Dlatego, w trosce o przyszłość planety, za którą czujemy się odpowiedzialni, dla własnego dobra oraz dobra innych ludzi postanowiliśmy działać!!!

W bieżącym roku szkolnym zamierzamy zrealizować projekt – DOMEYKO – SZKOŁA Z KLIMATEM. Jego celem jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie wpływu człowieka na stan środowiska lokalnego i globalnego. Mamy nadzieję, że zmobilizuje to uczniów do podejmowania właściwych decyzji, które przyczynią się do poprawy jakości życia w najbliższym otoczeniu. Wierzymy, że z czasem uczniowie CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. I. Domeyki zainspirują innych do pójścia w ich ślady, ponieważ nawet najmniejsze działania, jeśli są podejmowane przez wiele osób, przynoszą ogromne efekty.

PLANOWANE DZIAŁANIA

· Spotkania z ekspertami

· Warsztaty tematyczne

· Konkursy

· Wycieczki

· Klasowe i ogólnoszkolne akcje

· Szkolny ogródek

· … kto wie, co jeszcze przyjdzie nam do głowy… ?

PLANUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z

· Uniwersytetem Warszawskim

· SGGW

· Lasami Państwowymi

· Zarządem Zieleni m. st. Warszawy

· Firmą zajmującą się oczyszczaniem miasta

· IgnaśTV

· Szkolnym Klubem Wolontariatu