Rada rodziców

Składki na Radę Rodziców oraz wycieczki i obozy integracyjne prosimy wpłacać na konto bankowe Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy CXXII Liceum Ogólnokształcącym
ul.L. Staffa 3/5, 01 – 891 Warszawa
BANK PKO BP S.A. XX O / W-WA 
98 1020 1026 0000 1102 0015 7131 
Na przelewie prosimy podać nazwisko i klasę ucznia