Facebook

by asfaleies autokiniton

  

Szkoła Ignacego Domeyki należy do Stowarzyszenia Szkół Twórczych i swoją działalnością potwierdza trafność takiej przynależności. Może sie pochwalić wysokim poziomem nauczania, osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych, świetnie wyposażonymi pracowniami, bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, twórczym klimatem wychowawczym. 

Wszystkie te elementy wpływają na sukcesy uczniów naszej szkoły i sprawiają, że słowa patrona "Żyjąc być użytecznym dla innych , inaczej bowiem nie żyć" nabierają sensu w codziennym życiu. Łączymy naukę z przyjemnością, przyjemność z twórczością a twórczość z dorastaniem. Młodzież nasza jest myśląca ale też prawa i dostrzegająca potrzeby ludzi wokół.

I to jest największy sukces Domeyki.

W roku szkolnym 2011/2012 laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z naszej szkoły stanowili ponad 6% wszystkich laureatów na Mazowszu. 153 tychże laureatów i finalistów było uczniami naszego gimnazjum.


Gimnazjum nr 77 powstało w sierpniu 1999 roku na bazie Szkoły Podstawowj nr 162. Uczęszczają do niego uczniowie z 57 obwodów szkolnych - głównie: Bielan, Żoliborza, Bemowa, Pragi, Śródmieścia.

Od pierwszego roku istnienia szkoły tworzymy tradycję szkoły, której elementami są:

 • Indeksy z emblematem Ignacego Domeyki
 • Mundurki jako strój galowy
 • Obozy integracyjne klas pierwszych
 • Obchody dnia gimnazjalisty
 • Obozy naukowe
 • Coroczna akcja „Domeyko dzieciom” (we współpracy z liceum)

Co roku tworzone są 4 oddziały w tym 3 autorskie, w których o jedno miejsce ubiega się 4 -5 uczniów. Klasy liczą po 26 osób. Wszyscy uczniowie uczą się informatyki i j.angielskiego co najmniej 2 godziny tygodniowo, w 15 osobowych grupach.

Prowadzonych jest wiele różnego typu zajęć pozalekcyjnych:

 • Koła przedmiotowe
 • Chór
 • Warsztaty teatralne i recytatorskie
 • Koła ekologiczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Warsztaty dziennikarskie i filmowe
 • Zajęcia sportowe i rekreacyjne

W szkole poza godzinami obowiązkowymi zorganizowane są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i informatyki. Odpłatność odpowiednio wynosi:

 • j. angielski przy 1 godz. w tygodniu - 37 zł/miesiąc
 • informatyka przy 1 godz. w tygodniu - 28 zł/miesiąc

Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczno - wychowawczy. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Młodzież wykazuje dużą aktywność intelektualną i motywację do nauki (śednia gimnazjum wynosi ponad 4,5) oraz wysoką kulturę osobistą. Ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywa Samorząd Uczniowski organizujący wiele imprez dla uczniów oraz Rada Rodziców wspierająca placówkę organizacyjnie i finansowo.

Największe osiągnięcia Gimnazjum nr 77 to:

 • W roku szkolnym 2007-2008 mieliśmy 11 laureatów konkursów przedmiotowych, co dało naszej szkole I miejsce na Mazowszu.
 • Jedne z najlepszych w Warszawie i województwie wyniki egzaminów gimnazjalnych (wliczając wyniki klas rejonowych)
 • Ponad 90 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych wśród uczniów naszego gimnazjum
 • Kilkakrotnie więcej laureatów różnego rodzaju konkursów, w tym międzynarodowych i ogólnopolskich
 • Uzyskanie przez wielu uczniów (głównie klas trzecich) certyfikatów I i II stopnia z języka angielskiego i niemieckiego
 • Liczne sukcesy artystyczne (m.in. chóru szkolnego) i sportowe


CXXII Liceum Ogólnokształcącepowstało w 2002 roku na bazie gimnazjum nr 77, wraz z którym tworzy Zespół Szkół nr 51. Uczęszczają do niego uczniowie całej Warszawy i okolic.

Ważnymi elementami tradycji szkoły są:

 • Indeksy z emblematem Ignacego Domeyki
 • Mundurki jako strój galowy
 • Obozy integracyjne klas pierwszych
 • Obozy naukowe dla klas maturalnych
 • Studniówka i połowinki

Co roku tworzone są 2 klasy I matematyczne

 •  jedna z rozszerzoną matematyką, fizyką i j. angielskim,
 •  druga z rozszerzoną matematyką, geografią i j. angielskim 

Klasy liczą po ok. 30 osób. Wszyscy uczniowie od klasy drugiej uczęszczają na fakultety z języka polskiego, języków obcych oraz przedmiotów wybranych o zdawania na maturze.

Prowadzone są też inne zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne:

 • Chór
 • Warsztaty teatralne i recytatorskie
 • Zajęcia plastyczne
 • Warsztaty dziennikarskie i filmowe
 • Zajęcia sportowe i rekreacyjne

W szkole poza godzinami obowiązkowymi zorganizowane są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i informatyki. Odpłatność odpowiednio wynosi:

 • j. angielski przy 1 godz. w tygodniu - 37 zł/miesiąc
 • informatyka przy 1 godz. w tygodniu - 28 zł/miesiąc

Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczno - wychowawczy. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Młodzież wykazuje dużą aktywność intelektualną i motywację do nauki, co owocuje dobrymi wynikami matur (100 % zdawalności) oraz przyjęciem na wybrane kierunki studiów w uczelniach państwowych Politechnika, SGH, SGGW, UW). Naszych licealistów cechuje wysoka kultura osobista, otwartość, tolerancja i chęć niesienia pomocy innym. Ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywa Samorząd Uczniowski organizujący wiele imprez dla uczniów oraz Rada Rodziców wspierająca placówkę organizacyjnie i finansowo.

31 stycznia 2009 Liceum Ogólnokształcące Nr CXXII otrzymało dyplom Politechniki Warszawskiej za przygotowanie najlepszych studentów.Na  Politechnice Warszawskiej współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych.  

Sukcesy osiąga placówka dzięki dobrej bazie dydaktyczno - socjalnej, na którą składają się:

 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe: fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe
 • 79 nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu, 11 zestawów RTV + video, w salach lekcyjnych
 • Skomputeryzowana biblioteka z dostępem do Internetu, drukarki i kserografu
 • Siłownia, stołówka i sklepik szkolny
 • Klub młodzieżowy z salą bilardową.

Szkoła zapewnia uczniom fachową opiekę i bezpieczeństwo (potwierdzane przez badania POST). Na stałe zatrudniamy:

 • Zespół pedagogiczno - psychologiczny (psycholog, pedagog, logopeda),
 • Lekarzy pediatrów i pielęgniarkę oraz stomatologa przyjmujących w dobrze wyposażonych gabinetach,
 • Ochronę ze sprawdzonej firmy,
 • Mamy zainstalowany monitoringowy system ochrony budynku.

 


 

 

 

Pobierz i posłuchaj nagrania mp3

1.

Godni imienia tej szkoły

Swej ziemi niesiemy skarb

Zapał młodych serc i dłoni

Wiedzę ze szkolnych ław

 

Ref.:

 

Przed nami cały świat

Przed nami wielkie dzieła

Na trudny życia szlak wchodzimy już

Nauki mądry klucz wszystko otwiera

Przed nami cały świat

Szkoło, prowadź nas!

 

2.

Śladami sławnych Polaków

Dziś trzeba nam dalej iść

Trzeba kształcić nam umysły

Na miarę przyszłych dni

 

Ref. 

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com