Facebook

by asfaleies autokiniton


CXXII Liceum Ogólnokształcącepowstało w 2002 roku na bazie gimnazjum nr 77, wraz z którym tworzy Zespół Szkół nr 51. Uczęszczają do niego uczniowie całej Warszawy i okolic.

Ważnymi elementami tradycji szkoły są:

 • Indeksy z emblematem Ignacego Domeyki
 • Mundurki jako strój galowy
 • Obozy integracyjne klas pierwszych
 • Obozy naukowe dla klas maturalnych
 • Studniówka i połowinki

Co roku tworzone są 2 klasy I matematyczne

 •  jedna z rozszerzoną matematyką, fizyką i j. angielskim,
 •  druga z rozszerzoną matematyką, geografią i j. angielskim 

Klasy liczą po ok. 30 osób. Wszyscy uczniowie od klasy drugiej uczęszczają na fakultety z języka polskiego, języków obcych oraz przedmiotów wybranych o zdawania na maturze.

Prowadzone są też inne zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne:

 • Chór
 • Warsztaty teatralne i recytatorskie
 • Zajęcia plastyczne
 • Warsztaty dziennikarskie i filmowe
 • Zajęcia sportowe i rekreacyjne

W szkole poza godzinami obowiązkowymi zorganizowane są zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i informatyki. Odpłatność odpowiednio wynosi:

 • j. angielski przy 1 godz. w tygodniu - 37 zł/miesiąc
 • informatyka przy 1 godz. w tygodniu - 28 zł/miesiąc

Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczno - wychowawczy. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Młodzież wykazuje dużą aktywność intelektualną i motywację do nauki, co owocuje dobrymi wynikami matur (100 % zdawalności) oraz przyjęciem na wybrane kierunki studiów w uczelniach państwowych Politechnika, SGH, SGGW, UW). Naszych licealistów cechuje wysoka kultura osobista, otwartość, tolerancja i chęć niesienia pomocy innym. Ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywa Samorząd Uczniowski organizujący wiele imprez dla uczniów oraz Rada Rodziców wspierająca placówkę organizacyjnie i finansowo.

31 stycznia 2009 Liceum Ogólnokształcące Nr CXXII otrzymało dyplom Politechniki Warszawskiej za przygotowanie najlepszych studentów.Na  Politechnice Warszawskiej współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych.  

Sukcesy osiąga placówka dzięki dobrej bazie dydaktyczno - socjalnej, na którą składają się:

 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe: fizyczne, chemiczne, biologiczne i inne wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe
 • 79 nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu, 11 zestawów RTV + video, w salach lekcyjnych
 • Skomputeryzowana biblioteka z dostępem do Internetu, drukarki i kserografu
 • Siłownia, stołówka i sklepik szkolny
 • Klub młodzieżowy z salą bilardową.

Szkoła zapewnia uczniom fachową opiekę i bezpieczeństwo (potwierdzane przez badania POST). Na stałe zatrudniamy:

 • Zespół pedagogiczno - psychologiczny (psycholog, pedagog, logopeda),
 • Lekarzy pediatrów i pielęgniarkę oraz stomatologa przyjmujących w dobrze wyposażonych gabinetach,
 • Ochronę ze sprawdzonej firmy,
 • Mamy zainstalowany monitoringowy system ochrony budynku.

 

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com