Facebook

by asfaleies autokiniton

 

Placówka powstała w 1968 roku, a jej dyrektorem od początku do 1982 roku była Maria Żukowska, a od 1983 do chwili obecnej funkcję te pełni Włodzimierz Sacewicz. W 1974 roku nadano szkole imię Ignacego Domeyki - polskiego naukowca, profesora geologii i mineralogii, rektora Uniwersytetu w Santiago. 

Z osobą patrona związany jest ceremoniał szkolny, hymn, sztandar, strój galowy oraz emblematy szkoły. Co rocznie w maju uroczyście obchodzone jest Święto Szkoły. Jest to prezentacja i nagradzanie osiągnięć uczniów we wszystkich dziedzinach. Placówka utrzymuje stałe kontakty z ambasadą Chile, gościła prezydenta oraz ambasadora tego kraju. Szkołę odwiedziła też rodzina i. Domeyki mieszkająca w Ameryce.

Od początku istnienia placówki nauczyciele wprowadzali w swej pracy różne innowacje we współpracy z Instytutem Programów Szkolnych i Instytutem Badań Pedagogicznych. 

W 1974 roku rozpoczęto eksperymentalny program "Praca z uczniem zdolnym" pod kierunkiem dr Danuty Nakonecznej i uruchomiono klub promocji talentów. Następnie powstały klasy autorskie z rozszerzonymi programami: matematyczno - informatycznym, estetycznym i ekologiczno - turystycznym. Od 1989 roku corocznie organizowano klasy o podwyższonym poziomie nauczania od klasy I dla dzieci wyróżniających się z pośród rówieśników poziomem i potencjałem intelektualnym. W klasach tych, których o jedno miejsce ubiegało się 5 - 6 kandydatów, nauczyciele rozszerzali treści programowe zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami uczniów. Obowiązkowo wprowadzono tam naukę informatyki i języka angielskiego od klasy pierwszej. Od 1994 roku placówka jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych. A od 1998 roku ma status szkoły bezrejonowej.


Od wielu lat placówka współpracuje ze szkołami w Anglii i organizuje obozy językowe.

 

      

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com