Facebook

by asfaleies autokiniton

 

 

 

WSPÓŁPRACA Zespołu Szkół na 51 z AIESEC POLSKA

AIESEC JEST JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI, ZRZESZAJĄCĄ STUDENTÓW I NIEDAWNYCH ABSOLWENTÓW 2100 UNIWERSYTETÓW W 110 KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE.

Założona w 1948r., a od 1971 roku działająca w Polsce, AIESEC to organizacja pozarządowa prowadzona przez studentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem. Umożliwia swoim członkom odkrywanie własnego potencjału oraz rozwój wokół nurtujących ich zagadnień. Wolontariusze AIESEC mają możliwość skorzystania z praktyk zagranicznych, gdzie zdobywają doświadczenie szerząc świadomość dotyczącą problemów ogólnoświatowych, idee kreatywne przedsiębiorczości oraz uczenie tolerancji wobec innych kultur i religii świata.

 

 

 

 

ENTER YOUR FUTURE - Projekt Międzynarodowy AIESEC (UW) W roku szkolnym 2011/12 Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie miał okazję przeprowadzić międzynarodowy projekt ENTER YOUR FUTURE (przy współpracy z AIESEC Uniwersytet Warszawski) w dwóch edycjach: 6 -10 lutego 2012r. dla I i II klas LO CXXII oraz w dniach 11-15 czerwca 2012r. dla klas 3 GIM 77. W trakcie zaplanowanych tygodniowych zajęć uczniowie ZS 51 mieli okazję gościć 5 studentów zrzeszonych w organizacji AIESEC z następujących krajów: Egiptu, Chin - Malezji – Australii, Indii, Tajlandii oraz Chin. Atrakcyjna formuła zajęć interaktywnych, dotyczących globalizacji, zrozumienia międzykulturowego oraz przedsiębiorczości, cieszyły się ogromną popularnością wśród młodzieży.

Warsztaty były prowadzone wyłącznie w języku angielskim, co gwarantowało naszym uczniom możliwość sprawdzenia własnych umiejętności językowych. Ostatni dzień zajęć przeznaczony był dla najbardziej aktywnych i uzdolnionych językowo uczniów, którzy przygotowywali własne prezentacje na tematy zaproponowane przez wolontariuszy. Wielu naszych uczniów wciąż koresponduje ze studentami, których gościliśmy. Koordynatorki projektu: p.Joanna Michalak, p.Katarzyna M. Filipek

 

 

 


 

MAKE IT POSSIBLE - Projekt Międzynarodowy AIESEC (SGH) W obecnym roku szkolnym 2012/13 ZS 51 podjął kolejną inicjatywę międzynarodowej platformy studenckiej AIESEC poprzez współpracę z SGH w Warszawie. W dniach 18 – 22 lutego 2013r. Liceum I. Domeyki odwiedziło troje studentów: Ola z Rosji, Chilli z Wietnamu, Helmy z Egiptu. Celem projektu MAKE IT POSSIBLE jest stworzenie w szkołach unikalnego środowiska nauczania, które pozwoli uczniom zrozumieć, w jaki sposób mogą oni przyczynić się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju ONZ (Millennium Development Goals/ MDGs). Uczniowie biorą udział w warsztatach, pracach grupowych, debatach i studium przypadku. Przez pierwsze dwa dni wolontariusze, a potem także nasi uczniowie przedstawiali różne aspekty kultury własnego kraju. Kolejne dwa dni przeznaczone były na warsztaty dotyczące analizy i poszerzania świadomości nt. 8 Milenijnych Celów Rozwoju ONZ.

 

MILENIJNE CELE ROZWOJU ONZ

  1. Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu.
  2. Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym.
  3. Wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet.
  4. Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci.
  5. Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic.
  6. Zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób.
  7. Zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska.
  8. Rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju.

Podczas interaktywnych zajęć w języku angielskim uczniowie omawiali sytuacje zagrożenia życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie dotykają ludzi w najbiedniejszych krajach świata. Ostatni dzień poświęcony był prezentacjom własnym uczniów. Ogromnym entuzjazmem klasy witały wolontariuszy na zwykłych zajęciach z języka angielskiego, odbywających się poza programem projektu MAKE IT POSSIBLE. Udział LO CXXII w projekcie AIESEC był kolejną niezaprzeczalną okazją do poszerzenia świadomości kulturowej kraju własnego i innych, a także praktykowania umiejętności językowych w kontekście współpracy nt. poprawy sytuacji na świecie. Ponadto współpraca z AIESEC wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, wspierającej edukację i międzynarodowość. Koordynatorkami projektu były: pani Joanna Michalak oraz pani Katarzyna M. Filipek.

 

 

 

      

 

Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania lub spotkania z nauczycielami (dni otwarte), które odbywają się raz w miesiącu.

 

Szczegóły  spotkania

 

 

 

Godziny lekcyjne

1 lekcja - 08:00 - 08:45

2 lekcja - 08:55 - 09:40

3 lekcja - 09:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:40 - 12:25

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:50 - 14:35

8 lekcja - 14:40 - 15:25

Joomla Template by Joomla51.com