Zebrania z Rodzicami

Informujemy, że w czasie nauczania zdalnego wszelkie spotkania rodziców z nauczycielami odbywają się poprzez aplikację Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań będą wysyłane poprzez wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

font
Contrast