Charakterystyka

DZIEŃ OTWARTY ON-LINE CZWARTEK 15 KWIETNIA GODZ. 17.00 – KLIKNIJ ABY DOŁĄCZYĆ – ZAPRASZAMY

Szkoła Ignacego Domeyki należy do Stowarzyszenia Szkół Twórczych i swoją działalnością potwierdza trafność takiej przynależności. Może się pochwalić wysokim poziomem nauczania, osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych, świetnie wyposażonymi pracowniami, bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, twórczym klimatem wychowawczym.

Wszystkie te elementy wpływają na sukcesy uczniów naszej szkoły i sprawiają, że słowa patrona „Żyjąc być użytecznym dla innych , inaczej bowiem nie żyć” nabierają sensu w codziennym życiu. Łączymy naukę z przyjemnością, przyjemność z twórczością a twórczość z dorastaniem. Młodzież nasza jest myśląca ale też prawa i dostrzegająca potrzeby ludzi wokół.

I to jest największy sukces Domeyki.

W roku szkolnym 2011/2012 laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z naszej szkoły stanowili ponad 6% wszystkich laureatów na Mazowszu. 153 tychże laureatów i finalistów było uczniami naszego gimnazjum.

CXXII Liceum Ogólnokształcącepowstało w 2002 roku na bazie gimnazjum nr 77, wraz z którym tworzy Zespół Szkół nr 51. Uczęszczają do niego uczniowie całej Warszawy i okolic.

Ważnymi elementami tradycji szkoły są:

  • Indeksy z emblematem Ignacego Domeyki
  • Mundurki jako strój galowy
  • Obozy integracyjne klas pierwszych
  • Obozy naukowe dla klas maturalnych
  • Studniówka i połowinki

Klasy liczą po ok. 30 osób. Wszyscy uczniowie od klasy drugiej uczęszczają na fakultety z języka polskiego, języków obcych oraz przedmiotów wybranych o zdawania na maturze.

Szkoła prezentuje wysoki poziom dydaktyczno – wychowawczy. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Młodzież wykazuje dużą aktywność intelektualną i motywację do nauki, co owocuje dobrymi wynikami matur (100 % zdawalności) oraz przyjęciem na wybrane kierunki studiów w uczelniach państwowych Politechnika, SGH, SGGW, UW). Naszych licealistów cechuje wysoka kultura osobista, otwartość, tolerancja i chęć niesienia pomocy innym. Ważną rolę w procesie wychowawczym odgrywa Samorząd Uczniowski organizujący wiele imprez dla uczniów oraz Rada Rodziców wspierająca placówkę organizacyjnie i finansowo.

31 stycznia 2009 Liceum Ogólnokształcące Nr CXXII otrzymało dyplom Politechniki Warszawskiej za przygotowanie najlepszych studentów.Na  Politechnice Warszawskiej współpracujemy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych.  

font
Contrast