Wspomnienie

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

ks. Jan Twardowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 12 stycznia 2021r.

p. Teresy Owczarek

wspaniałej nauczycielki i wieloletniej wicedyrektor naszej szkoły

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców, nauczycieli.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 stycznia 2021 roku w kościele w Płudach. Uczestniczyła w nich delegacja nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Pani Teresa Owczarek była nauczycielką biologii i 18 lat wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 162 ,na bazie której powstało nasze CXXII Liceum. Pani Dyrektor zawsze obdarzała swoich uczniów i nauczycieli delikatnym, spokojnym uśmiechem. Była osobą skromną i pełną wewnętrznego ciepła. Nigdy nie odmawiała pomocy. Wydobywała z innych to co dobre. Wspierała swoich wychowanków z matczyną troską. Zabiegała o sprawy ważne i drobne. Żyła skromnie ,w przyjaźni z innymi.

Żegnamy Wspaniałego Człowieka – Społeczność Domeykowska

font
Contrast