Historia

Placówka powstała w 1968 roku, a jej dyrektorem od początku do 1982 roku była Maria Żukowska, a od 1983 do chwili obecnej funkcję te pełni Włodzimierz Sacewicz. W 1974 roku nadano szkole imię Ignacego Domeyki – polskiego naukowca, profesora geologii i mineralogii, rektora Uniwersytetu w Santiago.

Z osobą patrona związany jest ceremoniał szkolny, hymn, sztandar, strój galowy oraz emblematy szkoły. Co rocznie w maju uroczyście obchodzone jest Święto Szkoły. Jest to prezentacja i nagradzanie osiągnięć uczniów we wszystkich dziedzinach. Placówka utrzymuje stałe kontakty z ambasadą Chile, gościła prezydenta oraz ambasadora tego kraju. Szkołę odwiedziła też rodzina I. Domeyki mieszkająca w Ameryce.

Od początku istnienia placówki nauczyciele wprowadzali w swej pracy różne innowacje we współpracy z Instytutem Programów Szkolnych i Instytutem Badań Pedagogicznych. 

W 1974 roku rozpoczęto eksperymentalny program „Praca z uczniem zdolnym” pod kierunkiem dr Danuty Nakonecznej i uruchomiono klub promocji talentów. Następnie powstały klasy autorskie z rozszerzonymi programami: matematyczno – informatycznym, estetycznym i ekologiczno – turystycznym. Od 1989 roku corocznie organizowano klasy o podwyższonym poziomie nauczania od klasy I dla dzieci wyróżniających się z pośród rówieśników poziomem i potencjałem intelektualnym. W klasach tych, których o jedno miejsce ubiegało się 5 – 6 kandydatów, nauczyciele rozszerzali treści programowe zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami uczniów. Obowiązkowo wprowadzono tam naukę informatyki i języka angielskiego od klasy pierwszej. Od 1994 roku placówka jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych. A od 1998 roku ma status szkoły bezrejonowej.