Godziny pracy

Sekretariat
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30.  Tel. (0 22) 864 08 91, fax (0 22) 834 58 54

Dyrekcja szkoły

mgr Włodzimierz Sacewicz 
dyrektor szkoły oraz  przewodniczący TST
zaprasza interesantów w poniedziałki w godz. 10.00 – 11.00

mgr Grażyna Pacholak
zastępca dyrektora
zaprasza interesantów w piątki, godz. 9.00 – 10.00


Biblioteka i czytelnia szkolna zaprasza codziennie w godzinach 8.45 – 15.00

Klub uczniowski zaprasza codziennie od 8.00 do 14.30. 

Sklepik czynny od 8.30 do 15.00

Lekarz internista przyjmuje we wtorki w godz. 10.00-12.00  oraz czwartki w godz. 10.00 – 12.00

Pielęgniarka szkolna dyżuruje codziennie w godz.  8.00 – 15.00 

Kasa czynna:

– poniedziałki i czwartki w godz. 8.00-15.00

– środy w godz.10.00 – 17.00 a w dni zebrań w godz. 12.00 – 19.00